Antologie z oper/Alfred Maria Jelínek

Údaje o textu
Titulek: Alfred Maria Jelínek
Autor: Alois Tvrdek
Zdroj: Antologie z oper, díl 1., str. 104
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 1922
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Alfred Maria Jelínek
Alfred Maria Jelínek

nar. 15. III. 1884 v Jihlavě jako syn adv. koncipienta, jenž přesídlil r. 1890 do Kolína, převzav tam adv. kancelář. Alfred projevující od dětství nadání k hudbě, začal se již v 6 letech učiti hře na klavír u kolínského učitele H. Staška absolventa varhanické školy, který mu vštípil lásku ke klasikům. Po studiích gymnasijních J. vstoupil na filosofickou fakultu university pražské, přešel však po roce na fakultu právnickou. Složiv státní zkoušky z práv, působil jako koncipient v adv. kanceláři otcově až do r. 1914, kdy se stal profesorem obch. akademie v Kolíně. Komponovati začal jako autodidakt již r. 1901. Později prohloubil teoretické vědomosti v harmonii a instrumentaci u ředitele kůru J. Wintra, žáka Fibichova. J. jest jako skladatel činný ve všech oborech hudby vokální a instrumentální, nejvíce v melodramu. Díla: řada písní (3 písně památce Svat. Čecha, 4 písně o ztracené lásce); několik mužských sborů; melodramy: Balada o šípu, Svatební košile, Záhořovo lože, Polednice, Pohádka o Merlínu, Borovice, Norská balada; symfonické básně: O lásce, Tyrtaeus, Pohádka o víle jabloni, Legenda o Pánu Ježíši, Semiramis; skladby pro klavír („ Klavírní nálady“); z oboru hudby komorní: 2 smyčcová kvarteta, houslový kvartet, trio pro housle, cello a klavír; 2 kvarteta klavírní (jednověté a čtyřvěté) a klavírní trio (o 4 větách, s prologem a epilogem); 3 velké symfonie orchestrální; z oboru hudby dramatické J. složil operu „Furia“ (1899), jejíž děj jest vzat z dějin římských. Některé skladby provedla „Kolínská filharmonie,“ jejíž J. jest dirigentem, i Šakova filharmonie; jest také sbormistrem kolínských zpěváckých spolkův a uznávaným virtuosem na klavír. Jelínek uznávaný za jednoho z nejnadanějších skladatelů mladší generace hudební, jest rozený instrumentalista, tvořící lehce a vzletně v myšlence i provedení. Půvab jeho melodramat a písní, vřelého výrazu a přesné deklamace, zvyšuje průvod jednotný a delikátní; hudba jeho skladeb symfonických a orchestrálních, bohatá a originelní, vyznačuje se přiléhavou orchestrací a účinnou dramatičností.