Údaje o textu
Titulek: Znělka
Autor: Jan Pelikán
Zdroj: Anemonky. Básně omladiny jižních Čech. Vydáno 1871. s. 109.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Proč tvou chtějí, národe můj milý,
slávu zastříť hanby příkrovem,
proč by rádi tobě nad rovem
ku poslední pouti odzvonili?

Co jim činíš, že bujaré sily
zničiť usilují v mládí tvém,
jaro tvé proč v dechu mrazovém
by s tvou mluvou rádi upálili?

Bojí se, že splatíš jim ty rány —
v okovy že, jež tě poutaly,
ruce jejich budou ukovány!

Leč tys tichý jako holubice,
voliť hotov, kdyby žádali,
mír a pokoj věčné za různice.