Anemonky/Ta pravá láska

Údaje o textu
Titulek: Ta pravá láska
Autor: Josef Boleslav Pecka (jako Boleslav Strahovský)
Zdroj: Anemonky. Básně omladiny jižních Čech. Vydáno 1871. s. 114.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Ta láska jesti klenbou všeho blaha,
jak Kristus v Judě kázal ji, syn boží;
jest láska máti člověčenstva drahá,
mučenník spící na trnovém loži.

Ó, dokud „k práci“ heslem lidstva bylo,
tu lásky lesk na trůně slávy vládnul —
však lidstvo máť svou zvrhlo — porobilo,
a za trest člověk sám v porobu padnul!