Almanach na rok MCM/I přijdou proroci

Údaje o textu
Titulek: I přijdou proroci…
Autor: Jiří Karmín
Zdroj: Almanach na rok MCM. Praha: Moderní revue, 1899. s. 32–33.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

I přijdou Proroci — nebeská znamení
a s nimi Smrt, ta přítelkyně věrná…
To bude horizont v jediném plameni
a Slunce zděšené se rozpůlí a zčerná!

Dým Města vychrlí a žhavěžlutou síru,
řev sešlých otroků však zabouří v ten zmatek.
Až vzdory zmohutní, svou poplvají víru
a lůna proklejí svých strouchnivělých matek.

Dav zjitřený si k odplatě vše schystá,
než povel dá jim rabín vousatý,
pak lotry vyprostí a ukřižuje Krista
s grimassou posupnou pacholek najatý.

A prelát zoufalý pod oltář v tajnou jámu
své žezlo s gestem tragickým si uloží,
až Satan-Slitovník si pozve k stupňům Chrámu
rouhačku bezbožnou k vítězné souloži…

I tato bouře však se vysílí a dozní.
Noc vzpurná děsivě se nad vším rozhostí.
— — — — — — — — —
Dav hyen přivedou dva šakalové hrozní
a v tichu půlnočním je skvěle pohostí…