Žně smrti/Zvěd

Údaje o textu
Titulek: Zvěd
Autor: Jan Evangelista Nečas
Zdroj: NEČAS, Jan Evangelista. Žně smrti. 1. vydání. Brno : nákladem časopisu Neděle, 1905. s. 11.
Licence: PD old 70

Ohledací jízda jala
důstojníka v přestrojení.
Našli při něm skrytý plánek
podrobného provedení.
Oprátku mu na krk hodí.
(Ve válce smrt kvapně chodí.)
Na větvi jej pověsili,
do jámy jej dohodili. —
Že tam hrob jest, dává znamení
jenom trocha srovnaného kamení.