Žně smrti/Velikáni válek a výzkumů

Údaje o textu
Titulek: Velikáni válek a výzkumů
Autor: Jan Evangelista Nečas
Zdroj: NEČAS, Jan Evangelista. Žně smrti. 1. vydání. Brno : nákladem časopisu Neděle, 1905. s. 14.
Licence: PD old 70

Sešly se duše velikých
despotů zemského světa;
z projevů jejich dolítla
sem k nám jen některá věta.

Alexandr, král Veliký
divně se durdil a zlobil:
„Neznali, hlupci, udržet,
čeho já sám jsem jim dobyl!“

Vedle stál Karel Veliký,
despota s vysokým čelem,
prohodil cosi, krev že jest
pro státy výborným tmelem.

Napoleon zřel zamračen
do dálky ke zlaté zoři,
tak jak to asi činíval
s ostrova Heleny v moři.

Ostatní zemští velicí
soustrast si jevili spolu,
že to jde s pýchou válečnou
na zemi rapidně dolů.

Rarášek šibal prohodil:
„Proměny dějí se v právu!
Začato z dějin vyhánět
výbojnou válečnou slávu.

Místo vás nová jména se
na vrchol oslavy vznesla,
školáček ze vsi ví, kdo jsou
Edison, Marconi, Tesla.“