Žně smrti/Noc před bitvou

Údaje o textu
Titulek: Noc před bitvou
Autor: Jan Evangelista Nečas
Zdroj: NEČAS, Jan Evangelista. Žně smrti. 1. vydání. Brno : nákladem časopisu Neděle, 1905. s. 5.
Licence: PD old 70

Ve věčný mír dál chceš věřit,
dušičko má dětinná? —
Na tisíce mužů dělí
od smrti — noc jediná.

Zítra budou jedni jásat,
opíjet se z radosti,
druhým budou do jam hrobních
házet kosti na kosti.

Na místě, kde vítězové
nejvíc vojska pobili,
postaví se pyšný pomník
na vrcholu mohyly.

Spustí se tam proudy řečí,
obelisk se posvětí,
aby hlásal slávu zbraní
dětem příštích století.