Údaje o textu
Titulek: Žalm 23
Autor: neznámý
Zdroj: ŠEBESTA, František. Žalmy Davidovy. Hustopeče, 1912.
Soubor:ŠEBESTA, František - Žalmy Davidovy.djvu
Licence: PD anon 70
Překlad: František Šebesta
Licence překlad: PD old 70
Index stran

1. Hospodin jest můj pastýř dobrotivý,
Mneť nedostatek žádný nenavštíví;

Pán na pastvách vždy zelených mne pase,
A k vodám tichým vodí v pravém čase;
Mé duši v bídě občerstvení dává,
A pro jméno své vodí stezkou práva.

2. Byť nastalo mi také jednou jíti
Údolím smrti, ty chceš se mnou býti,
Duch můj se s tebou ziého nestrachuje,
Tvůj prut a hůl tvá, toť mne potěšuje;
Kde koli chodím, ty vždy při mně stojíš,
A před nepřátel tváří stůl mi strojíš.

3. Ty pomazuješ olejem mé hlavy,
A naléváš mi kalich plný slávy,
Též dobrota s tvou milostí vždybude
Mne následovat v životě mém všude;
I budu v domě Páně přebývati,
A na věky s ním slávy požívati.