{{{1}}} ({{{2}}}).
{{{3}}} ({{{4}}}) {{{5}}} ({{{6}}}) {{{7}}} ({{{8}}}) {{{9}}} ({{{10}}}) {{{11}}} ({{{12}}}) {{{13}}} ({{{14}}}) {{{15}}} ({{{16}}}) {{{17}}} ({{{18}}}) {{{19}}} ({{{20}}}) {{{21}}} ({{{22}}}) {{{23}}}

Užití editovat

Jednodušší varianta – nepřerušená promluva editovat

Tři parametry:

 1. mluvčí
 2. (volitelně) činnost uvozující promluvu
 3. promluva

Pokud promluvu nepředchází žádná činnost, nelze druhý parametr zcela vynechat, ale je nutné jej vložit prázdný.

Příklad 1 editovat

Bez činnosti, prázdný druhý parametr.

Zápis:

{{Promluva2|Arnošt||Pane vévodo!}}

Výsledek:

Arnošt
Pane vévodo!

Příklad 2 editovat

S činností.

Zápis:

{{Promluva2|Jonáš|bere si mikrofon|A teď si všichni zatancujem!}}

Výsledek:

Jonáš (bere si mikrofon)
A teď si všichni zatancujem!

Složitější varianta – až desetkrát přerušená promluva nebo promluva zakončená činností editovat

Až 23 parametrů:

 1. mluvčí
 2. (volitelně) činnost uvozující první část promluvy
 3. první část promluvy
 4. (volitelně) činnost následující po první části promluvy nebo uvozující druhou část promluvy
 5. (volitelně) druhá část promluvy
 6. (volitelně) činnost následující po druhé části promluvy nebo uvozující třetí část promluvy
 7. (volitelně) třetí část promluvy
 8. (volitelně) činnost následující po třetí části promluvy nebo uvozující čtvrtou část promluvy
 9. (volitelně) čtvrtá část promluvy
 10. (volitelně) činnost následující po čtvrté části promluvy nebo uvozující pátou část promluvy
 11. (volitelně) pátá část promluvy
 12. (volitelně) činnost následující po páté části promluvy nebo uvozující šestou část promluvy
 13. (volitelně) šestá část promluvy
 14. (volitelně) činnost následující po šesté části promluvy nebo uvozující sedmou část promluvy
 15. (volitelně) sedmá část promluvy
 16. (volitelně) činnost následující po sedmé části promluvy nebo uvozující osmou část promluvy
 17. (volitelně) osmá část promluvy
 18. (volitelně) činnost následující po osmé části promluvy nebo uvozující devátou část promluvy
 19. (volitelně) devátá část promluvy
 20. (volitelně) činnost následující po deváté části promluvy nebo uvozující desátou část promluvy
 21. (volitelně) desátá část promluvy
 22. (volitelně) činnost následující po desáté části promluvy nebo uvozující jedenáctou část promluvy
 23. (volitelně) jedenáctá část promluvy

Obdobně jako v předchozím případě je nutné vkládat prázdný druhý parametr, i když první část promluvy žádná činnost nepředchází. Prázdné volitelné parametry od konce (třiadvacátý, dvaadvacátý, …, pátý, čtvrtý) není potřeba vkládat.

Příklad 3 editovat

Promluva jednou přerušená činností.

Zápis:

{{Promluva2|Purkrabí||Nu, jest juž tady. — Co naplat!|Obrací se vstříc přicházejícímu vévodovi.|Buď vítán, vznešený pane, na Karlštejně!}}

Výsledek:

Purkrabí
Nu, jest juž tady. — Co naplat! (Obrací se vstříc přicházejícímu vévodovi.) Buď vítán, vznešený pane, na Karlštejně!