Údaje o textu
Titulek: České krakováčky: 46
Autor: Josef Jaroslav Langer
Zdroj: LANGER, Jaroslav. Spisy
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Vezmou-li nám tady
všecko ti zlí lidé,
nermuť ty se, vždyť nám
přece něco zbyde:
čtyry smutné oči
někdy k stěžování
a ty věrné ruce
zase k objímání.