Údaje o textu
Titulek: České krakováčky: 16
Autor: Josef Jaroslav Langer
Zdroj: LANGER, Jaroslav. Spisy
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Ach, lidé, zlí lidé,
odpusť vám to nebe,
že jste dvě srdečka
odtrhli od sebe;
již na ni nemyslím,
již si jí nevšímám —
ale ve snu, ve snu
přece ji objímám.