Česká mše vánoční/Sanctus

Údaje o textu
Titulek: Česká mše vánoční
Autor: Jakub Jan Ryba (hudba a text)
Zdroj: Zde
Vydáno: 1796
Licence: PD old 70

Soprán a alt:

Nebe hlásej: „Svatý“,
obloho, zněj: „Svatý“,
„Svatý, svatý“ země pěj,
chválu Bohu v síle dej!

Nejvyšším onť Pánem jest,
nejvyššímu budiž čest!
Chvála věčná budiž Tobě,
Bože věčný, v každé době!
(modře označený text zpívá i tenor a bas, ovšem o takt napřed)

Soprán, Alt, Tenor, Bas:

Nebe, země, hlásejte,
chvály, slávy zpívejte!
Všichni andělé nebeští,
všichni tvorové pozemští,
prozpěvujte neskončeně čest,
Bohu, který všemu tvůrcem jest,
prozpěvujte neskončeně čest,
Bohu, který všemu tvůrcem jest! (2x)