Česká čítanka pro druhou třídu škol středních/Vlci a ovce

Údaje o textu
Titulek: Vlci a ovce
Autor: Ezop
Zdroj: BARTOŠ, František. Česká čítanka pro druhou třídu škol středních. Brno: Winiker, 1883. s. 4.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Překlad: František Lepař
Licence překlad: PD old 70
Související: La Fontainova bajka Vlci a ovce

Vlci úklady činíce stádu ovčímu, když už nemohli se jich zmocniti pro psy jich hlídající, uznali, že třeba lstí toho vykonati. A posly vyslavše k ovcím, požadovali od nich psů, dokládajíce, že ti, jsouce příčinou nepřátelství, mají býti jim odevzdáni, a tak že mír nastane mezi nimi. Tu ovce, neprohlédajíce k budoucnosti, vydaly své psy, a vlci, dostavše je ve svou moc, brav nehlídaný snadno vyhubili.