Česká čítanka pro druhou třídu škol středních/Lev a kanec

Údaje o textu
Titulek: Lev a kanec
Autor: Ezop
Zdroj: BARTOŠ, František. Česká čítanka pro druhou třídu škol středních. Brno: Winiker, 1883. s. 82.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Překlad: František Lepař
Licence překlad: PD old 70

V době letní, kdy vedro žízní trápívá, k malé studánce lev a kanec přišli pit. I hádali se, kdo prvý z nich má píti, až se do krvavé půtky dali. Náhle pak odvrátivše se, aby si pooddechli, supy uviděli čekající, aby toho sežrali, který z obou by padl. Proto nepřátelství přerušivše řekli: „Lépe jest, abychom přátely se stali, než pokrmem supům a krkavcům!“