Časopis Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci/1897

Údaje o textu
Titulek: Časopis Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci
Autor: Kolektiv autorů
Zdroj: Národní knihovna České republiky
Vydáno: Olomouc, 1897
Licence: PD old 70

Časopis Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci (uváděný též jako Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci, Časopis Vlasteneckého muzejního spolku olomouckého či Časopis Vlasteneckého muzejního spolku olomuckého) byl časopis vydávaný Vlasteneckým spolkem muzejním v Olomouci v letech 1886 až 1950. Navazoval na Časopis Muzejního spolku olomuckého, vycházející v letech 1884 až 1885.

Čísla: