Zvony a zvonky/Zvony a zvonky

Údaje o textu
Titulek: Zvony a zvonky
Autor: Josef Václav Sládek
Zdroj: SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické, Díl II.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Spisy básnické: Souborné vydání ve dvou dílech. Praha, J. Otto 1907. s. 156.
Licence: PD old 70

Jak pohádkových zvonků rej
vám radost v srdci zvuč a hrej!

Jak zvonky kvetou podle cest,
ať květů pln váš život jest.

Jak zvonů slavný hlas, — váš duch
spěj k vysokostem, kde dlí Bůh.

Jak hodin zvuk, aťs bohat, prost,
tě volej práce, povinnost!

A vzhůru vždy! — když v bouřnou noc
zvon vlasti zazní: „Na pomoc!“