Zvony a zvonky/Luard a Brok

Údaje o textu
Titulek: Luard a Brok
Autor: Josef Václav Sládek
Zdroj: SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické, Díl II.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Spisy básnické: Souborné vydání ve dvou dílech. Praha, J. Otto 1907. s. 177.
Licence: PD old 70
Zhudebněno Vítězslavem Novákem v rámci cyklu dětských písní Jaro, op. 52.

Luard byl psík a Brok byl pes;
na honbu spolu vyšli dnes,
zajíc jim hnedle vyběh’ kdes.

Zajíček napřed cupy, cup,
psi v patách za ním dupy, dup;
na trní nechal zajíc chlup.

Luard byl s Brokem kamarád,
však o chlup se začli spolu rvát.
Zajíček utek’; — ten byl rád!