Z mého kraje/Pouť v zimě

Údaje o textu
Titulek: Pouť v zimě
Autor: Antonín Sova
Zdroj: SOVA, Antonín. Z mého kraje. 2. vyd. Krajské nakladatelství Havlíčkův Brod, 1957., s. 72.
Licence: PD old 70

Je městys zasněžen… V náměstí malém
tu stany stojí, boudy pernikářů,
a lid se hrne, splývá, šumí valem,
zní trubek vřesk… Ze skladu písní, snářů
a obrázků kdos zpívá, z panorámy
vytylý patron s papouškem v dav křičí…
A sníh se leskne jako drahokamy.
U jeslí koně před hostincem řičí,
hvizd bičů zní v směs lidí kolébavou.
V zátiší pod hřbitovní vlhkou stěnou
mrzáci stojí s obnaženou hlavou,
s formulí hladu dávno naučenou.