Z mého kraje/Figurka

Údaje o textu
Titulek: Figurka
Autor: Antonín Sova
Zdroj: SOVA, Antonín. Z mého kraje. 2. vyd. Krajské nakladatelství Havlíčkův Brod, 1957., s. 52.
Licence: PD old 70

Ves módní šviháky též vidí časem.
Jím krejčík bývá, z Vídně-li se vrátí,
s tím modulujícím a zpěvným hlasem;
jej oslovíš – nemá tu čest tě zníti.
Jak vsi by jakživ neznal! V nudě kývá
se v cilindru a ve svrchníku krátkém,
v úst koutku cigaro. A jakás tklivá
jde nálada již celým vesským svátkem,
zvlášť o „Pratru“, srkaje sklenku vína,
kdy sousedům v sluch přehnané lži hučí,
a v údivu, jak česky zapomíná,
„Tam na Dunaji modrém“ basem bzučí.