Z mého kraje/Dětská vzpomínka

Údaje o textu
Titulek: Dětská vzpomínka
Autor: Antonín Sova
Zdroj: SOVA, Antonín. Z mého kraje. 2. vyd. Krajské nakladatelství Havlíčkův Brod, 1957., s. 48.
Licence: PD old 70

Vy poutníci, hlubokým stínem jdoucí
tmavého lesa! Rád jsem chodil s vámi,
hlas předřikavače když zhaslý, mroucí
zněl v polí klid, lesními roklinami.
Já za vámi jsem běžel bez ustání,
až posléz korouhve lesk temnorudý
mi v lesích zmizel… Ticho válo strání,
pivoňky na vsích cestou kvetly všudy.
Viděl jsem v duchu pernikářů boudy
kdes v lese, kolotoče v stínu stromů,
zmatenou vřavu hudeb, lidí proudy!
A s pláčem já se vždycky vracel domů.