Z domova/Na vyšehradských rovech

Údaje o textu
Titulek: Na vyšehradských rovech
Autor: Karel Václav Rais
Zdroj: RAIS, Karel Václav. Z domova: verše. Praha : Unie, 1918. (Raisovy spisy; sv. 17).  
Vydáno: 1912
Licence: PD old 70

Co zlatých snů v té černé zašlo skále,
co velkých činů, lásky neskonalé!

Co krve, potů, mozolů a žalu
jim kvetlo cestou na tajemnou skálu!

Klam, závist, výsměch vlastních bratří retem
jim chlebem byly v boji mnohaletém.

Naději stálou, každou krůpěj v žilách
nám v oběť kladli v českých Thermopylách.

Když bloudíš u nich, zda též slyšíš zdola,
jak srdce jejich vzhůru k tobě volá:

„Jdi, druhům zvěstuj mluvu našich kostí,
že pro národ jsme padli z povinnosti!“

(Osvěta 1890.)