Údaje o textu
Titulek: V přírodě
Autor: Vítězslav Hálek
Zdroj: HÁLEK, Vítězslav. Spisy Hálkovy. Díl I. Praha : Edv. Grégr, 1878. s. 243–399.
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 1872–1874
Licence: PD old 70
Dílo ve Wikipedii: V přírodě
page=1
page=1

V přírodě. Památce Hálkově věnuje Karel Liebscher (1882)

Obsah: Editovat

 • I. (Napadly písně v duši mou…)
 • II. (Ve vonné básni květomluvné luky…)
 • III. (Vždy cos mne táhne, modré hory, k vám…)
 • IV. (Nic neskojí tak mysl osiřelou…)
 • V. (U Dodony stál svatý dub …)
 • VI. (Nechť zmudřelí se hádají …)
 • VII. (Zašum mi v ochlad jaré doubí, …)
 • VIII. (Já laňku vidím za šera …)
 • IX. (Pojď, drahá — než se dohodnou…)
 • X. (Dech jara sezval přátele, …)
 • XI. (Vyběhla bříza běličká…)
 • XII. (Jsmeť lidé my jen jak ten strom…)
 • XIII. (Žitné pole, žitné pole…)
 • XIV. (Potůček s snivou olšinou…)
 • XV. (Matička příroda mi spala…)
 • XVI. (Jest doba poupátek a růží…)
 • XVII. (Ó vítej modrá obloho…)
 • XVIII. (Tvá ústa sterou písní šumí…)
 • XIX. (Vy světel zřídla hvězdnatá…)
 • XX. (Má duše včelky předhoní…)
 • XXI. (Mně zdá se, že jsem jarem byl…)
 • XXII. (Vyběhly s matkou před tu chýž…)
 • XXIII. (Já s milenkou — dvě dětičky…)
 • XXIV. (Bloudila v hájů sklepení…)
 • XXV. (Stříbrné lesa praménky…)
 • XXVI. (Co to? Jsem kvítkem mezi kvítky…)
 • XXVII. (Pozeptaly se písně mé…)
 • XXVIII. (Pán přírody! A z dějin těch…)
 • XXIX. (Kdo to nevíš, co z nás zbude…)
 • XXX. (Jen zevšednět mi nedej, bože…)
 • XXXI. (Nic nejsem víc, nežli ta růže…)
 • XXXII. (Noc bdí a mrká, potok zurčí…)
 • XXXIII. (Květlo v poli jetelíčka…)
 • XXXIV. (Máť všecko naše pocítění…)
 • XXXV. (Má duše teple naladěna…)
 • XXXVI. (V mé říši slunce nezachází…)
 • XXXVII. (Dnes do skoku a do písničky …)
 • XXXVIII. (Večerní les rozvázal zvonky…)
 • XXXIX. (Jak spanilé to sourozenky…)
 • XL. (Co jste, vy nebes zlaté světy…)
 • XLI. (Já s šerým hájem podřimoval…)
 • XLII. (Jen jedno bych se naučit chtěl…)
 • XLIII. (Já přemnohé již oželel…)
 • XLIV. (Já přišel po sto letech k hrobu…)
 • XLV. (Přec zdá se mi, až hrob můj zvrácen…)
 • XLVI. (Vždy slýchám : lidé básně skládají…)
 • XLVII. (Nechť věci vážím jakkoliv…)
 • XLVIII. (Mne ani mnoho nebolí…)
 • XLIX. (Ó, jděte mi s tou vaší pravdou…)
 • L. (Jsme lidé my syn marnotratný…)
 • LI. (S nahotou v hadrech světem bloudit…)
 • LII. (Co v srdci klíčí krásného…)
 • LIII. (Jsou hříchy proti přírodě…)
 • LIV. (V stoletích mrkal s nocí den…)
 • LV. (Takť člověk ve svém blouznění …)
 • LVI. (Jak směšný, bídně horlivý…)
 • LVII. (Pravda! Pravda! Velké moře…)
 • LVIII. (To ještě není přírodou…)
 • LIX. (Mám v povržení každou píseň…)
 • LX. (Prosáklé zpěvem slavíčím…)
 • LXI. (To v háji bylo vavřínovém…)
 • LXII. (Kdos unaven a světa syt…)
 • LXIII. (Hledám tě, hledám, člověče…)
 • LXIV. (Ten velký epos světa báje…)
 • LXV. (Ty ubohý, kdo v oku knížat…)
 • LXVI. (To vše je marné, snaha lichá…)
 • LXVII. (Vy chlubná ústa Vatikanu…)
 • LXVIII. (Až, člověče, je sotva chápu…)
 • LXIX. (Matičko má, tys hněvala se…)
 • LXX. (Dva jeřábi letí od jihu…)
 • LXXI. (Jaro, to švarné pachole…)
 • LXXII. (Matičko, rci — byl bůh kdy mlád…)
 • LXXIII. (Vím já, kdy k modlitbě se kleká…)
 • LXXIV. (Ti ptáci jak vojsko v pochodě…)
 • LXXV. (Den májový, jak ze zlata…)
 • LXXVI. (Cestička jak můstek bílý…)
 • LXXVII. (Od ranní hory slunce vstává…)
 • LXXVIII. (Jabloň v květu! Po větvičkách…)
 • LXXIX. (Lesní hody, velké hody…)
 • LXXX. (Dennice mrká nad strání…)
 • LXXXI. (Na drnu kyprém, v kořání…)
 • LXXXII. (Včera ty stromy tak vážny…)
 • LXXXIII. (Dnes slunce se v háji prochází…)
 • LXXXIV. (Skřivánci táhnou od jihu…)
 • LXXXV. (V hedvábném mechu pod jedlí…)
 • LXXXVI. (Myšlénka krásná zaťuká-li…)
 • LXXXVII. (Má drahá, pojď, dnes budem hledat…)
 • LXXXVIII. (Lesy mlčí, podřimují…)
 • LXXXIX. (Drozd, lesa kápo, v přepyše…)
 • XC. (A což mne v lese liběj poutá…)
 • XCI. (Vzduch jarní naplněn je písní…)
 • XCII. (Tu slyšte, co se v lese děje…)
 • XCIII. (Tu vítr nadmul sobě plíce…)
 • XCIV. (Větřík, jak když panna dýchne…)
 • XCV. (Šustilo mladé rákosí…)
 • XCVI. (A jak že bys, ty stará horo…)
 • XCVII. (Stál v polích hřbitov osamělý…)
 • XCVIII. (Čas dávno ještě není starcem…)
 • XCIX. (Já smrt přistihnul na číhané…)
 • C. (Mne světa krása nepodplatí…)
 • CI. (Čas s rolničkami, s bičem šaška…)
 • CII. (Prohlížely se v rybnice…)
 • CIII. (Duch dějin ved' mne k pidimužům…)
 • CIV. (Ty stará matko, země naše…)
 • CV. (Pro život víme dosti málo…)
 • CVI. (Smrt v noc se loudí pod okénko…)
 • CVII. (Mudrc žákům deklamoval…)
 • CVIII. (Pojď sem, ty pohozená lebko…)
 • CIX. (Ticho! Čas se připozdívá…)
 • CX. (Stařičký mezi duby kmet…)
 • CXI. (Babí léto, babí léto…)
 • CXII. (V duši mé vždy jako v lese…)
 • CXIII. (Kraj beze zvuku, sněhem kvete…)
 • CXIV. (Vy zpěvní druzi jarních poupat…)
 • CXV. (Nic tak mně není proti mysli…)
 • CXVI. (Hle, na sta písní z lesů letí…)
 • CXVII. (Jen těsněj, přiviňte se blíž…)
 • CXVIII. (Pojď, myšlénko, můj lidský květe…)
 • CXIX. (Sluníčko boží…)
 • CXX. (Na kvítka louky zelenavé…)
 • CXXI. (Ve kvítka hlavě zlatovlasé…)
 • CXXII. (Vy stromy, v lesy spolčené…)
 • CXXIII. (Už vím, jak země mladne…)
 • CXXIV. (Od modravých hor závrati…)
 • CXXV. (Lidičky dobří, co to díte…)
 • CXXVI. (Les vyšňořen tak do zelena…)
 • CXXVII. (Nad staré pne se kořeny…)
 • CXVIII. (Pojď, myšlénko, můj lidský květe…)
 • CXXIX. (Ve starých knihách napsáno stojí…)
 • CXXX. (Tři hoši sedli si ve chládku…)
 • CXXXI. (Když byla jabloň plna růží…)
 • CXXXII. (Jde mladistvý potok olšinou…)
 • CXXXIII. (Nebi dozdály se hvězdy…)
 • CXXXIV. (Od břehu k břehu napíná…)
 • CXXXV. (Houštinou háje, s měsíce zlatem…)
 • CXXXVI. (Jde jaro a v mysli probírá…)
 • CXXXVII. (Ty lesních krovů střecho tklivá…)
 • CXXXVIII. (Cos v mlhách se k lesům potácí…)
 • CXXXIX. (Co dnes to mají v lese…)
 • CXL. (Na nebi mají na pilno…)
 • CXLI. (By kvítka uměla mluvit…)
 • CXLII. (Ptačími ústy, okem poupat…)
 • CXLIII. (Mezi dva tenké buky…)
 • CXLIV. (Starý javor, básník starý…)
 • CXLV. (Po větru starý bodlák…)
 • CXLVI. (Mně cesta lesem náhle klesá…)
 • CXLVII. (V hor zelenošerém úbočí…)
 • CXLVIII. (Stráň pukla v lilie bílé…)
 • CXLIX. (My číháme s vražednou zbraní…)
 • CL. (Tys jak májové to loubí…)
 • CLI. (Les se mračí večerem…)
 • CLII. (Až k vám se dopnout orlím letem…)
 • CLIII. (Noční scéna. Rybník hladký…)
 • CLIV. (Z hor luna pluje, labuť snící…)
 • CLV. (Nehledám to lidské štěstí…)
 • CLVI. (Tak málo přírodě jsme věrni…)
 • CLVII. (Sotva více píseň velká…)
 • CLVIII. (Starou lípu ťali v lebku…)
 • CLIX. (Ty dítko tváří červánkových…)
 • CLX. (K té lidstva oponě se pídím…)
 • CLXI. (Dí převor k bohu na modlitbách…)
 • CLXII. (Vystavěl kníže velký hrad…)
 • CLXIII. (Tyrana vedli na popravu…)
 • CLXIV. (Proud věků zastavil se náhle…)
 • CLXV. (Hra ošklivá, kdy s maskou boží…)
 • CLXVI. (Pěl slavík z nejhlubší své hloubky…)
 • CLXVII. (A zavrou-li ti duše mělké…)
 • CLXVIII. (Na hrobech lidstva, zvadlá v líci…)
 • CLXIX. (Žeť ztráta drobných radovánek…)
 • CLXX. (Zpíval tesař a bral míru…)
 • CLXXI. (Na pozdním poli, po strništi…)
 • CLXXII. (Uzrá-li v skutek naše víra…)