Výbor lyriky (Shelley)/Verše (2)

Údaje o textu
Titulek: Verše
Autor: Percy Bysshe Shelley
Původní titulek: Lines
Zdroj: SHELLEY, P. B. Výbor lyriky. Praha: J. Otto, 1901. s. 106.
Licence: PD old 70
Překlad: Jaroslav Vrchlický
Licence překlad: PD old 70

Dál ať let váš odletí
Lednáčkové Paměti,
klidnější vám hnízdo kyň
než mých pustých ňader síň;
žádná zvěst Jar vašich lživých
nesleť v zimu prsou snivých.
Jednou pryč, se vrátit zas,
      volám darmo vás.

Supi, hnízdo již stavte sobě
vysoko kdes v Budoucnosti kobě,
naděj kde se ku naději vrší;
mroucí ples ku mrtvým plesám prší
      v zobců vašich plen
      víc než jeden den.