Výbor básní (Frič)/Dožij — dopij!

Údaje o textu
Titulek: Dožij — dopij!
Autor: Josef Václav Frič
Zdroj: Tisk PFEFFER-A i PUKY-HO na ulici Montblanc (Správou JANA KWĚTON-A)
Vydáno: 1861
Licence: PD old 70

Dožij ten život měnivý
a třeba plný hrůzy byl;
dopij ten pohár pěnivý
a třeba jed a zhoubu kryl.
Jen jednou žiješ v světě tom
a chcešli nesmrtelným být,
nesmíš se bát, když zuří hrom,
a nesmíš bát se — jedy pít.
Dožij — dopij!

Trpký to kalich umírat,
a ještě trpčí muset žít!
strašná to kletba s blesky hrát,
a strašnější — je muset krýt!
A kde je skryješ? v srdci svém!
Tam ti tvou lásku vypálí.
Vidíš titána? klesá v zem
a svět již hanbu kutálí —
Dožij — dopij!

(1858)