Vánoční album/1884/Království maličkých

Údaje o textu
Titulek: Království maličkých
Autor: František Doucha
Zdroj: Vánoční album. Dárek českým rodinám. Ročník třetí. Uspořádal Gustav Dörfl. Praha : vlastním nákladem, 1884. s. 158–159.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Nechte dítek a nebraňte jim jíti ke mně:
nebo takových jest království nebeské.

Mat. 10, 14.

Hle, z očinek těch nevinnost jak svítí
co na zahrádce z jara mladé kvítí!

Jak nebes purpurovým šperkem září
ty růžinky na milojemné tváři!

Když na ní úsměch sladnoucí se hostí,
čí pohled nezaplesá lahodností?

A z ústek mluvy prvotné ty jevy
zda nevítězí nad slavíčků zpěvy — —

 * * * 

Ó dítko něžné! štědrá Ruka tebe
již na té zemi vede v rajské nebe:

To „království“, jež vezde již ti dáno,
nechť pozemskou ti poutí zachováno!

Kéž duše vždy tak čistě ustrojena,
by v ní ti vládla mysl spokojena:

Kéž cesta vroubena ti stejným květem,
by jednou krok tvůj šťasten stoupal světem!

Tvé srdce, bohato teď mírem blahým,
vždy zdobeno buď pokladem tím drahým!