Stránka:Rybička, Antonín - Pravidla, přísloví a povědění.pdf/157

Tato stránka nebyla zkontrolována


§. 2.

O právu mezním; co jest mezník; k čemu slouží znamení mezní; k čemu má se prohlížeti v rozepřích mezních; kdy se mají meze a hranice spatřovati a opravovati.

 1. Jak památka lidí zemřelých kameny hrobovými, tak meze a hranice znameními mezními se vysvědčují.
 2. Meze a hranice jsou ta místa, kde se soused od souseda grunty nebo dědinami svými dělí.
 3. Mezník neb hraničník jest dřevo neb kámen, v kterémž se spatřuje znamení mezní tu, kde se grunty jednoho souseda od druhého dělí.
 4. Hraničník jest to znamení, kteréž při začátku a konci mezí se spatřuje a souseda od souseda jako hradí.
 5. Mezník jest znamení, kteréž od jednoho hraničníka na druhý ukazuje a po mezech usazeno jest.
 6. Čím starší znamení mezní se ukáže, tím jistší a hodnější víry jest.
 7. Mezník starý staré právo ruší.
 8. Mezník nový nové právo činí.
 9. Mezních znamení má býti šetříno a nemá jich býti ustupováno.
 10. Mezník přijde-li v porušení, má se hned zase obnoviti a právem opatřiti.
 11. Mezník a znamení mezní má obapolně býti sazeno a vysekáváno.
 12. Žádný o své újmě mezníku nesázej, nebo znamení mezního nevysekávej.
 13. Kámen mezní má býti jiného jádra nežli kámen toho dna.
 14. Proto jest mezník vsazen, aby rozsoudil spor u grunty.[1]
 15. Meze a hranice v svých jistých spůsobech pokojných zůstati mají.
 1. Limes erat positus, litem ut discerneret agri.