Stránka:Rybička, Antonín - Pravidla, přísloví a povědění.pdf/156

Tato stránka byla zkontrolována
 1. Každému, komu král erb dá, má do desk kladeno býti bez všeho otporu, jako pánu nebo jinému zemanu.
 2. Gruntové městští se pouze na právě městském odevzdávati a postupovati mohou.
 3. Gruntové městští cedulemi ani listy se nepostupují a jenom knihami a kšafty mohou se odcizovati.
 4. Domy, dílny a vůbec stavení všeliká (v městě) dědiny městské (praedia urbana) slovou.
 5. Zápis chcešli dskami nebo knihami městskými dělati, máš sám osobně přítomen býti.
 6. Gruntové městští jinak se odcizovati ani závady na ně uvozovati nemají, leč knihami městskými.
 7. Dům v městě maje pán nebo rytířský člověk povinnosti a pořádky z něho podniknouti povinen jest.
 8. Komu přináleží více, tomu přináleží i méně.
 9. Připadná věc následuje počátku svého.[1]
 10. Každá věc za svým pánem volá.[2]
 11. Co ubude jednomu, to přibude druhému.
 12. Co se z stáda mladých zplodí, k stádu přísluší.
 13. Krávu březí kdo kupuješ, i to co se z ní urodí, míti budeš.
 14. Tele za krávou a hříbě za klisnou.
 15. Ohon musí za liškou.
 16. Co hřebem přibito, hlinou zamazáno aneb jinak s domem nebo gruntem na věčné trvalé časy spojeno jest, tím se hýbati nemá.
 17. Čí jest řeka, toho i břeh a ostrov v ní.
 18. Čí pole, toho i plot, čí břeh, toho i ryba.
 19. Věci cizí jiným ani škody ani platnosti nenesou.
 20. Žádný není povinen cizích dědin a gruntův brániti a zastávati.


 1. Accessorium sequitur suum principale.
 2. Res clamat ad dominum.