Stránka:Rybička, Antonín - Pravidla, přísloví a povědění.pdf/154

Tato stránka byla zkontrolována
 1. Vládne pak jím, kdo ho nezmenšuje; užívá ho, kdo nákladu v potřebě nelituje.
 2. Pověděl pan Pech: Svého hleď, cizího nech.
 3. Každý v držení a užívání svého vlastního zachován buď.
 4. Kdož se nač rovně potahují, lepší jest právo držícího.
 5. Pan Law říkával: Blahoslavení držící.[1]
 6. Lepší pták v ruce, nežli dva letíce.
 7. Lepší vrabec v hrsti, nežli zajíc v chrasti.
 8. Toho jsou ptačenci, kdo je prvé vybéře.
 9. Lepší „drž ho“, nežli „chyť ho“.
 10. Lepší jedno „drž, drž“, nežli sto „vem, vem“.
 11. Lepší sýkora v ruce, nežli slavík v lese.
 12. Lepší dnes kus, nežli zytra celá hus.
 13. Kdo statek drží, dluhy z něho plať a povinnosti vybývej.
 14. Jsa obranním listem v držení statku cizího, jeho neplundruj ale slušně užívej.
 15. Každý statku svého jest pánem, s kterýmž učiniti může co se mu líbí.
 16. Ve svém domě každý jest pánem.
 17. Ve svém vlastním každý může učiniti podle své libosti.
 18. Kdo chce co chce s svou vlastní věcí učiniti může.
 19. Kdo statku nebo zboží kterého dle práva pořádně a platně nabyl, toho dle své líbezné vůle užiti a jím o své újmě i plnou mocí vládnouti může.
 20. Svých gruntů svobodných užívej jak chceš a umíš.
 21. Cizích gruntů, rybníků a potoků myslivostí a lovením ryb užívati nemáš.
 22. Páni, rytířstvo a města, každý kdo chce myslivost na svých gruntech vésti a provozovati může.
 23. Sedláci žádné myslivosti užívati nemají na svých gruntech ani na cizích.
 24. Sedlákům a lidem robotním všeliké myslivosti a lapání zvěře na svých i cizích gruntech vysoce se zapovídají.
 1. Beati possidentes.