Stránka:Rybička, Antonín - Pravidla, přísloví a povědění.pdf/153

Tato stránka byla zkontrolována
 1. Klenoty, listy, nádoby a peníze hotové za svrchky pokládáme.
 2. Domy, grunty a jiné dědiny mezi věci nemovité se pokládají.
 3. Spravedlivým jest jeden každý statku svého vladařem, jehož s povolením práva v držení vešel.[1]
 4. Vládnutí dnem a rokem pokojně vydržalé, bývá stálé a nepohnutedlné.
 5. Držitel pořádný grunty den a rok vydržev, při tom zůstaven bude.
 6. Rok a den počítá se plný rok a šest neděl.
 7. Pořádný držitel jest, který upřímným koupením nebo jiným prostředkem v držení statku nějakého vešel.
 8. Pořádný držitel v držení statku svého zůstává.
 9. Kdo čeho proti právu nabývá, v domnění jest, že toho nemá.
 10. Kdo věc cizí vědomě přijal, ničehož nenabyl.
 11. Žádný v cizí statek o své újmě se neuvazuj.
 12. Nepořádně drží, kdo se v držení věci nějaké nezjevně, tajně, ukrytě a nesvobodně vkládá a druhý, že věci té líbezně a pořádně nabyl, prokázal.
 13. Držitel nepořádný, nemaje titule řádného, statku cizího platně sobě zděditi nemůže.
 14. Ze zle nabytého zboží neraduje se třetí dědic.
 15. Co nespravedlivě bývá nashromážděno, toho neužije třetí koleno.
 16. Co nespravedlivě získáno, nepřichází na třetího dědice.
 17. Jak nabyto, tak pozbyto.
 18. Vladař násilný statku zděditi nemůže.
 19. Vladař násilný, by mnoho let držel, skrze pravého dědice odehnán bývá; poněvadž násilí protiví se právu.
 20. Vladař zlé dověry žádného času nevládne.
 21. Nespravedlivě držící zapisovati nemůže.
 22. Přestávej na tom co máš, však při tom hledej lepšího.
 23. Žádnému se nehájí míti mnoho bez cizí škody a křivdy.
 24. Hleď netoliko vládnouti statkem, ale i užívati to uměj.
 1. Juste possidet, qui autoritate judicis possidet.