Stránka:POLÁČEK, Karel - Židovské anekdoty, 2nd edition.djvu/43

Tato stránka nebyla zkontrolována

„Já vás vůbec neznám. Já jsem si vás vypočítal!“


Dva šnoreři (židovští žebráci) se radí, jak by přišli k penězům.

„Poslyš,“ povídá jeden, „tamhle bydlí bohatý pan Lobosický. Ten dává vždycky sto korun. Jdi k němu, on ti dá.“

„Jo, ale co mu řeknu?“

„Rekneš: Naše obec vyhořela, dům mi shořel do základů, celá rodina lehla popelem.“

„Dobře“ A první šnorer šel k panu Lobosickému.

Když se vrátil, ten druhý na něho čekal.

„Dostals?“

„Dostal. Sto korun.“

„Tak dej sem padesát!“

„Dovol — copak tvoje obec taky vyhořela?“


Stein navštívil svého přítele v blázinci.

„Prosím tě,“ táže se, „jak, ses sem dostal?“

Blázen pokrčil rameny.

„To je tak,“ povídal, „rozpor v mínění. Já tvrdil že všichni lidi jsou blázni, všichni lidi říkali, že já jsem blázen — přesila vyhrála.“