Stránka:Kapper, Siegfried - Zpěvy lidu srbského 2.pdf/147

Tato stránka byla zkontrolována


A kdy služby odbyty již byly,
z chrámu Sava kaluděr k nim vstoupí,
poslové tu přistoupivše k němu,
„Půjdeš,“ velí, „kaluděre, s námi!
Žoldan sám nás posílá pán k tobě,
v chvíli hned ať stavíš se mu pod stan!
S třemi, hle, on tábory tu vojska,
s nimi polem pod klášterem leží!“

A jim Sava neohrožen: „Jdu já!
Žoldna však kdokolivěk naved’,
živým bohdá neujde on mukám!“
Na koně pak na hnědouše dosed’,
k žoldanu jel do ležení s bohem.

Žoldanova když pak dojel stanu,
ze stanu tu ihned posluhové
Vyběhli mu žoldanovi vstříce,
s hnědouše mu dolů pomáhali,
koně za tím, co on k žoldanovi
vešel pod stan, pod stanem s ním jednal,
podrželi slušně, prováděli.

„Poslals pro mne!“ pode stanem Sava
žoldanovi. „Co chceš, pane, na mně?“

A mu žoldan: „Chceš-li, kaluděre,
chceš-li pak se poturčiti, Savo?
Nejvyšším tě učiním vezírem,
poturčím pak tři sta kaluděrů,
podrobím je v osadnictví tobě,
poturčím i pět set mladých žáků,