Stránka:Kapper, Siegfried - Zpěvy lidu srbského 1.pdf/75

Tato stránka nebyla zkontrolována

Dvorům našim uvítat jich bude,
matka naše dařiti je bude,
ruměným pohostím je vínem,
ty však po té, sestro, s nimi půjdeš!“


6.

Neplač, má duše! Utiš se, dívko!
Máteři tvé spíš želeti bude,
ta bude lkáti, naříkat sobě,
až tvoje družky k studánce půjdou,
a mezi nimi nebude tebe,
abys jí chladnou přinesla vodu!


7.

Větvička padá s bezova keře,
Smila se loučí s matinkou drahou,
s matinkou drahou, s rodinou milou.
„Vrať se k nám, Smilo! volá tě máti!
Vrátíš-li k nám se, košilku dá ti!“
„Měla’s mi dříve, přemilá máti,
měla’s mi dříve košilku dáti,
než jsem u kuma milého stála,
u kuma stála i u děveře,
pokud jsem na prst nedala proužek.
na prst ten proužek, na hlavu vínek!“