Stránka:Kapper, Siegfried - Zpěvy lidu srbského 1.pdf/56

Tato stránka nebyla zkontrolována

3.

O závod žal mládenec s panenkou,
on co nažne třiadvacet snopů,
ona prý že ani dvaadvacet.

Žali, žali, do večera žali, —
nenažal jich ani dvaadvacet,
kdežto ona víc než třiadvacet.

A když ráno slunečko již hřálo,
ontě ještě, jak by ubit ležel,
kdežto ona v zahrádce už sedí
a na šátku pilně vyšívala.


4.

Pásla laňku panenka,
na vodu ji pohnala.
Laňka vodu přeplula,
a panenka nemohla.

Vyskočil tu z doubravy
jelen, na ni zařičel,
na parohy nabral ji,
uháněl s ní přes hory.

Ubohou kde panenku
spustil zase s parohů,
na tom místě zelená
oškeruše vyrostla.