Stránka:Kapper, Siegfried - Zpěvy lidu srbského 1.pdf/52

Tato stránka nebyla zkontrolována

1.

Usnula panenka,
pode dřínem snila.
Hnali tudy stáda
dva ovčáci bílá.
Jeden šel svou cestou,
aniž se jí všimnul,
nedalo druhému,
zastavil se u ní:
„Vstaň, panenko, vstávej,
dne nezanedbávej!
V údolí tam dole,
je tam zlaté pole,
pojď panenko dolů,
obežnem je spolu!
Obežnem pšeničku,
boží úrodičku,
pak až bude po žni,
kdo víc nažal, zvíme!