Stránka:Kapper, Siegfried - Zpěvy lidu srbského 1.pdf/39

Tato stránka nebyla zkontrolována


Pokáralť jej Matiáš král
za to, země pán:
„Toť jsi, Dojčin Petře, hodný
Varaždinský bán!
Za den propil’s tři sta zlatých,
až nestačí džbán!
Ještě propil’s vrana koně,
zlatý buzdovan!“

Avšak na to Dojčin Petar
Varaždinský bán:
„Nekárej mne, Matiáši!
Tys můj král a pán;
ale kdybys ty v té krčmě
seděl jako já,
a tu spanilou krčmářku
líbal jako já,
celý Pešť bys i s Budínem
propil jako já!“

Co si zvolit?

Vstalo děvče, vstalo ráno,
do sadu se odebralo,
řádky pěkně okopalo,
chladné vody nasbíralo,
ranné kvítí zalévalo,
bazaličku bílou, jarou,