Stránka:Kapper, Siegfried - Zpěvy lidu srbského 1.pdf/142

Tato stránka nebyla zkontrolována

II. Tanec:

 • Kamenný moste, nekolísej se
 • S turkyní když mnich si skočí
 • Pod onou horou vysokou
 • Chytejte se houžve tenké
 • Roste, roste jedlička

III. Žně a přástvy:

 • Usnula panenka
 • Žala zlatou pšenici panenka
 • O závod žal mládenec s panenkou
 • Pásla laňku panenka
 • Z daleka dva hrady bělají se
 • Předou děvčata s večera

IV. Námluvy, sňatek:

 • Amulet
 • Jaký ženatý a svobodný
 • Osudu neujdeš
 • Děvčata jaká jsou
 • Kupec zámořský
 • Nasnažlivý
 • Radostné namlouvání
 • Co platí a co nic
 • Prsten
 • Sčítání
 • Ženich vnucený

Zpěvy svatební.

 • Vzhůru, Pavle, vzhůru milý bratře
 • Aj hle, kmotra, milá naše družko