Stránka:Homéros, Hynek Jaroslav Mejsnar - Homérova Batrachomyomachie, čili, Žab a myší vojna - 1877.djvu/4

Tato stránka byla zkontrolována


cítění, snažení: proniknouti podstatu, výši a hloubku jeho ducha, povznésti se k jeho cílům a vidinám, a práci jeho ztlumočiti jazykem bohatým, plynným, správným. Pak s důkladností věci, s ozdobností a přesností jazyka nemůže býti ublíženo i vlastním požadkům poětičnosti, kteráž někdy u nás za cenu hrdotupé samostatnosti, panskou zvůlí si harcujíc, prodává lacinou pohodlnosť a vzletným horováním zamlouvá svou povrchnosť a mělkosť. —

Na Táboře v květnu měsíci l. p. 1877.

H. Mejsnar.