Stránka:František Josef Studnička - O soustavě sluneční - 1868.djvu/6

Tato stránka byla ověřena


jež si však moci vyhledati bývá v rozmanitých případech milo a prospěšno. Často se přijde v rozmluvě náhodou na ten neb onen předmět, o němž se pronáší dvojí mínění: tu se nejlépe rozhodne uvedením čísel.

Očekávaje, že aspoň většině čtenářů svých se tímto spisem zavděčím a že každý aspoň něco poučného v něm nalezne, přeju si jen, aby všem se stala obloha hvězdná milým předmětem zvláštní pozornosti.

Praze dne 1. února 1868.

Spisovatel.