Stránka:Bible kralická (1613) 1-3.pdf/1

Tato stránka nebyla zkontrolována
Biblj ſwatá. To geſt, Kniha, w njž ſe wſſecka Pjſma S. Starého y Nowého Zákona obſahugj. W nowě wytiſſtěna, a wydána,
M.DC.XIII.