Stránka:Bible česká SZ III.pdf/1047

Tato stránka nebyla zkontrolována


  1.  
  2.  
  3. Část druhá: Vítězství Judova nad Nikanorem, Timoteem, Bakchidem, vojevůdci Antiocha IV.; očista chrámu (8, 1—10, 9). — Juda vítězí nad Antiochem V. (164—162), t. j. nad jeho vojevůdcem Lysiášem (10, 10—13, 26), nad Nikanorem, vojevůdcem Demetria I. (14, 1—15, 37).
  4. V Doslovu žádá spisovatel za prominutí (15, 38—40).

Podle Kuglerových výpočtů:

Antioch III. (Veliký)
zemřel mezi 11. dubnem a 18. červencem r. 187 př. Kr.
Seleukus IV. (Filopator)
byl zabit od Heliodora mezi 3. říjnem r. 176 a 29. březnem r. 175; pravděpodobně v únoru nebo v březnu roku 175.
Antioch IV.
připlul z lea do vlasti pravděpodobně teprve ve druhé polovici března r. 175. — Antioch IV. zemřel mezi 27. březnem a 4. dubnem r. 164 před Kr. (t. j. r. 149 letopočtu Seleukovců).
Antioch V. (Eupator)
byl popraven i s Lysiášem, správcem říše v říjnu r. 162 před Kr.
Demetrius I. (Soter)
syn Seleuka IV., nastoupil trůn kolem 30. září r. 162. Proti němu vystoupil
Alexander Balas
(předstíraný syn Antiocha IV.) mezi 1. nisanem a 15. tišri r. 153 před Kr. (t. j. mezi 25./6. březnem a 2./3. říjnem) nebo přesněji: mezi 26. březnem a 1. srpnem r. 153. — Poslední vladařský rok Demetria I. byl r. 151/0 před Kr.
Demetrius I.
zemřel krátce přednebo po 1. březnu r. 150.
Demetrius II.
syn Demetria I., přišel z Krety domů r. 148/7 a nastoupil na trůn pravděpodobně v březnu r. 145. Konec jeho babylonského kralování dlužno klásti mezi l. a 7. den července r. 141 před Kr.
Antioch VI.
syn Alexandra Baly, vzdorokrálem byl asi od března r. 145 do února/března r. 142 (kdy byl zavražděn). Po něm vládl
Tryfon
od února/března r. 142 do doby mezi 21. březnem a 14. říjnem r. 139 před Kr.
Antioch VII. (Sidetes)
byl zabit v polou března r. 129 před Kr.
Antioch III. panoval od r. 223 do r. 187.
Seleukus IV. panoval od r. 187 do r. 175.
Antioch IV. panoval od r. 175 do r. 164.
Antioch V. panoval od r. 164 do r. 162.
Demetrius I. panoval od r. 162 do r. 150.
Alexander (Balas) panoval od r. 150 (153) do r. 145.
Demetrius II. panoval od r. 145 do r. 139.
Antioch VI. panoval od r. 145 do r. 142.
Tryfon panoval od r. 142 do r. 139.
Antioch VII. panoval od r. 139 do r. 129.
Juda vedl národ od r. 167 do r. 161.
Jonatan vedl národ od r. 161 do r. 142.
Šimon vedl národ od r. 142 do r. 135.
Jan Hyrkan vedl národ od r. 135 do r. 104.
Juda Aristobul panoval od r. 104 do r. 104.
Alexander Janneus panoval od r. 104 do r. 78.
Alexander (Salome) panoval od r. 78 od r. 69.
Aristobul II. panoval od r. 69 do r. 63.
Palestina římskou provincií r. 63.