Stránka:BUONARROTI, Michelangelo - Výbor sonetů.djvu/33

Tato stránka nebyla zkontrolována

Jsouc smrtelné; tak musím bez křídel
jen zdálky provázet let anděla,
že vidím, tou jen pyšniti se slávou.

Ó, můžeš-li, se v ráji nad mnou zžel,
kéž ze mne pouze oko udělá
tvá láska, to mi slastí bude pravou.