Stránka:Alois Jirásek - Kolébka.djvu/66

Tato stránka byla zkontrolována
62


Purk. (zmaten). Jakže — ten —

Jan (klaní se králi). Milosti královská — (Ustoupí.)

Purk. Král. Milosti? (Hledí na krále a zase na Jana.) A ty —

Jan. Jsem ten helmbrechtný student z Rakovníka.

Marg. Rány boží!

Purk. (náhle prudce). To není pravda, toť všecko nastrojeno!

Jíra. Snad s m. Purkartem?

Purk. (zarazí se, ale juž rychle). A kde je, nehledá-li krále? Ještě ho nemá.

Král. A ty máš zrovna dva.

Purk. Obě šelmy — oba potutelné partéky (k Jírovi) a tys je na mne nalíčil.

Jíra. Osidlo v tom je, ale já ho nestrojil a tys sám do něho vlezl samochtě, tam u hájovny. Jeho Milost jsi pustil, a tu toho (Jana) poctivě jsi odvedl.

Jan (vesele). A od brány mnes ty králem udělal.

Purk. Do věže s tebou!

Král. A ty na kolébku!

Purk. Já? Purkrabí? Vy všichni jste spiklí — král po lesích honí, a ty —

Král (se směje). Mám-li svolat svědky, že já jsem já? (Vážně a přísně, vztáhna pravici.) Znáš-li sekryt královský?

Purk. (se lekne). Se — sekryt — (Skloní hlavu, pak v bázni přistoupiv, pohlédne na prsten.) Mi — losti krá — lovská!

Marg. A řekl holo—holo—plístě — (Zmlkne hrůzou.)

Král (ukáže na kolébku). Tam!

Purk. (ke kolébce, těžko, zvolna do ní stoupá).

Marg. (chtěla se ztratit).

Dobron. (ji zadrží). I pojď také trochu. (Ukazuje kolébání.)

Král (k Marg.). Za ním!

Marg. Já — na kolébku — pro rány! —

Maří. Je pěkně malovaná.