Stránka:Alois Jirásek - Kolébka.djvu/60

Tato stránka byla zkontrolována
56


Marg. Jak by nechala svého holátka! Provázíť ji — i za milým.

Alena. Není pravda!

Marg. Nebyla-li s tebou v Rakovníku?

Purk. Za tím žákem, Milosti — rač věděti, jenž u hájovny —

Marg. Jeť to žák nekázaný, škol prý v Praze nedbá.

Alena (se usměje a hledí na Jana).

Jan. Jak to víš?

Marg. Od ctných lidí — Kateřina Tobešova, měštěnínka —

Jan (zapomenuv se s posměškem). A Marta věnečnice —

Marg. (překvapena). Tvá Milost ráčí? —

Jan (vzpamatuje se). Bylať kdysi na Hrádku —

Výstup osmý.
Maří, předešlí.

Maří (k Aleně). Proč jsi nečekala? — A co se stalo?

Alena (jí vstříc). Mlč — mlč! Je tu —

Maří. A kdes tady se vzala? (Shlédne Jana.) Jak? (Chce k němu.)

Alena (tiše tetě). Nehlas se k němu!

Purk. Milosti král., tuť polesného —

Jan (zapomenuv, živě). Ej, vždyť my se dobře známe. Chodívám —

Maří. Ba věru, k mému zeti.

Purk. K zeti?!

Marg. Tenť v Rakovníce!

Jan (vážně). Ale býval u vás v hájovně.

Alena (tiše tetě). Je tu za krále.

Maří. Ah —