Stránka:Alois Jirásek - Kolébka.djvu/13

Tato stránka byla zkontrolována
9


Alena (popuzená). Jakož tobě, kázal li mně děd.

Purkrabí. Toť mou péčí, jsem oprávce své čeledi a já tyto neplechy všecky stavím — uslyšíš — a po tomto a za ten smích musíš uslyšet: — A uslyšíš! — (Kvapně odejde v levo.)

Výstup sedmý.
Alena, Maří pak Dobronička.

Alena (hledíc za ním). Co hodlá ten nevrlec nerudný?

Maří. Až dědeček uslyší! — To teď budou milé časy — A lovčí je jeho sestřenec —

Alena. Jáť bych králi žalovala.

Maří. Běž za ním do Němec někam na Rejn; a Bůh ví kdy se vrátí —

Dobronička (šedovlasý, bez vousů, s tesákem po boku a s oštěpem v ruce. Juž z úvalu.) Alenko! Dušičko! (Docházeje.) To jsou noviny.

Maří. Noviny? Jaké?

Alena (škádlivě). U milířů — volali tě —

Dobron. Nechtěl jsem se zastavit, ale když — Kdo by řekl! Užasnete! Purkrabí z Jívny bude kolébat —

Alena (se zasměje).

Maří. On, panic! (Vzpomene si.) Ah — snad. (K Aleně.) Že to bylo, jak teď hrozil.

Dobron. (sklámán, smutně). Už víte?! Že dal kolébku vytáhnout, oprášit (ukazuje), že už stojí v dolní síni —

Alena. Ne, to nevíme.

Dobron. (oživne, chutě, vesele). A že prý ji čtyři chlapi nemohli unést.

Alena (divíc se). Ne, to ne.

Maří (žasnouc). To snad tu starou pokutnou kolébku z Křivoklátu.

Dobron. Tu, tu.