Stránka:AB Svojsík - Organisace.pdf/238

Při kontrole této stránky se objevil problém

OBSAH.

Úvodní slovo

I. Stanovy a hlavní řády Stanovy Svazu Svaz slovanských Skautů Mezinárodní. organisace Jednací řád Dívčího odboru Místní ochranné sdružení (vzor stanov)

II Organisační síť Svaz.. Organisační celky: '1 zpravodajské obvody 2 sbory Skautské výbory Místní ochrannné sdružení Organisáční jednotky Přehled organisace Svazu Tabulka org. složek a jednotek

III. Odznaky

Ustanovení o odznacích . . « « « + «» +.. Al Odrnaky přislašnostu "313725 90 0 V aE ee)

OdRonkv. OB: K2 v ent) 5 Te) zá vrá Para Odznaky zváží "4-45 5 ne A 2so G Sg obk 5 006 ZÁ

IV. Činovníci

Způedlost -ily + -Ce dl U KPBÍ O a Peas z S ON OBRANA a RE n.l 4 ZE o Registrace : A EE 3 Te A0 Činovníci ústřední a čdlňit 0 3 1 EU VE 2800 Starostové . o P AMO 3, Kov 4 SNS Činovůici oddíloví — 1426 je oh eě 2 a Činovníci zdravotní -2.2 < 44.2 «+ +0... 0: A Činovníci pomoení . <. < ++. ++ +.. 0 V. Organisační složky . < -< « +... . » E S R Sa R o Pa odk P ESO K o NABĚ 7 oa OR 595) 0 paok, SE (AL AREA 76- TSŘGJ 154500 55 tree E05 LATE ap 27 L VAG ní 77

Hadnast 78297 0 o o key, 26630 On

234