Stránka:AB Svojsík - Organisace.pdf/17

Tato stránka byla zkontrolována
 1. c) kumulace hlasů na základě několika funkcí je nepřípustna.
 2. Valný sjezd je schopen usnášeti se, je-li zastoupena alespoň třetina k hlasování oprávněných.
 3. Nesejde-li se tento počet, jedná Valný sjezd o půl hodiny později bez ohledu na počet členů, avšak pouze o věcech, které jsou na programu.
 4. Volné návrhy, podané čtrnáct dní před Valným sjezdem, jsou předmětem jednání Valného sjezdu.
 5. Sjezdu předsedá starosta nebo místostarostové Svazu.
 6. Valnému sjezdu náleží:
  a) voliti Ústřední radu a to: starostu, šest místostarostů, dvanáct členů a pět jejich náhradníků,
  b) tři revisory a předsedu Čestné rady,
  c) Náčelnictvo Svazu a to: náčelníka, náčelní (pro dívčí odbor), dva zpravodaje Náčelnictva, tři místonáčelníky, 12 dalších členů a pět jejich náhradníků.
  d) schvalovati zprávy Ústřední rady a Náčelnictva a revisorů účtů,
  e) určovati výši členských příspěvků,
  f) usnášeti se o změnách a výkladu stanov,
  £) rozhodovati o odvolání spolku proti usnesení Hlavního stanu,
  h) jednati o volných návrzích.

XV. Hlavní stan.

 1. Ústřední rada a Náčelnictvo Svazu tvoří Hlavní stan.
 2. Schůzím Hlavního stanu mají právo býti přítomni všichni zemští náčelníci a župní zpravodajové Svazu a jich zástupci a to s právem hlasovacím.
 3. Hlavní stan koná pracovní sjezd obvykle jednou v roce.
 4. Hlavní stan jedná o věcech, jež připravily na program Ústřední rada a Náčelnictvo Svazu.
 5. Volné návrhy nutno podati Svazu nejpozději čtrnáct dní před zasedáním.
 6. Hlavní stan má právo jmenovati vynikající osobnosti, o skauting zasloužilé, do Čestného výboru (Čest. předsednictva) Svazu.