Stránka:AB Svojsík - Organisace.pdf/13

Tato stránka nebyla zkontrolována

I. STANOVY A HLAVNÍ ŘÁDY.

STANOVY
Svazu Junáků Skautů republiky Československé.

Schváleny výnosem ministerstva vnitra RČS ze dne 2. dubna 1928, čís. 14.624/1928-6.

I. Jméno.

Spolek nazývá se »Svaz Junáků Skautů republiky Československé«. (»Fédération des Boys Scouts de la République Tchéco-slovaque«. — »The Czekoslovak Boy Scouts Association«.)

II. Sídlo Svazu.

Sídlem Svazu je Praha.

III. Jednací řeč.

Jednací řeč je československá.

IV. Správní rok.

Správní rok počíná 1. lednem a končí 31. prosincem.

V. Účel.

Účel Svazu je organisováním, studiem a propagací junácké (skautské) výchovy povznášeti tělesné, duševní a mravní síly dorostu československého.

VI. Prostředky.

Svého účelu domáhá se Svaz:

  1. Přijímáním, zakládáním a řízením spolků, zabývajících se skautskou výchovou.