Stránka:Žák, František - Ohlasy žalmů.pdf/32

Tato stránka byla ověřena

23

Hospodinu patří všecka země,
všecko tvorstvo, které na ní jest,
položil jí základ, na němž stojí,
moře proudům přikázal ji nést.

Kdo smí vstoupit v svaté místo jeho?
Kdo hruď čistou má, dlaň poctivou,
nemiluje marností a nicot,
přisahá jen na věc pravdivou.

Tomu skytne s hůry požehnání,
povzbuzení k spáse přemnohá,
který v svatém zákoně je pevný
a své štěstí hledá u Boha.


Zdvihněte, knížata, brány své,
zvedněte věčné se brány,
aby moh’ vejíti slávy král,
v jehož moc země jsou dány.

Kdo jest ten velebný slávy král?
Hospodin zástupů skvoucí
přichází usednout na svůj trůn,
přemocný, na věky jsoucí.