Stránka:Šuran, Gabriel - Přehled dějin literatury řecké.pdf/13

Tato stránka byla zkontrolována
 1. První hlavní bitva obsahuje dva souboje, které svádějí Paris i Menelaos, Hektor a Aias, a aristeii Diomedovu. Krásná episoda: Hektor a Andromache.
  • II. část hlavní (Zpěv VII. 312—X.) Při kvasu večerním Achajové uzavrou na radu Nestorovu vystavěti zeď a příkop okolo lodního tábora. Po druhé bitvě neukončené (VIII.) vyšlou posly k Achillovi, ale marně (IX.). Episodicky líčí se výprava Odysseova a Diomedova do tábora trojského (X.).
  • III. část hlavní. (Zpěv XI.-XVIII.) Třetí bitva. Agamemnonovy hrdinské skutky (XI.). Trojané proniknou o polednách vítězně až ke zdi a lodím (XII. a XIII.). Achilleus vyšle na pomoc Patrokla; ten však padne rukou Hektorovou (XVI.). Boj Řeků a Trojanů o mrtvolu jeho. Menelaos vede si zvláště hrdinsky (XVII.). Achilleus ustanoví se pomstiti smrt Patroklovu a proto mu kuje Hefaistos nové zbraně (XVIII.).
  • IV část hlavní. (Zpěv XIX.-XXII.) Čtvrtá bitva. Zřeknuv se hněvu (XIX.) Achilleus bojuje proti bohům i lidem (XX., XXI.). Hektor padne (XXII.)
 2. Závěr. (Zpěv XXIII. a XXIV.) Pohřební hry na počest Patrokla (XXIII.). Priamos vykoupí mrtvolu Hektorovu, již Trojané pohřbí (XXIV.).[1]

 1. Nápisy zpěvů Iliady:
  1. Λοιμός. Μῆνις.
  2. Ὄνειρος. Κατάλογος τῶν νεῶν.
  3. Ὅρκοι. Τειχοσκοπία. Πάριδος καὶ Μενελάου μονομαχία.
  4. Ὁρκίων σύγκυσις. Ἀγαμέμνονος ἐπιπώλησις.
  5. Διομήδους ἀριστεία.
  6. Ἕκτορος καὶ Ἀνδρομάχης ὁμιλία.
  7. Ἕκτορος καὶ Αἴαντος μονομαχία. Νεκρῶν ἀναίρεσις.
  8. Κόλος μάχη.
  9. Πρεσβεία πρὸς Ἀχιλλέα. Λιταί.
  10. Δολώνεια.
  11. Ἀγαμέμνονος ἀριστεία.
  12. Τειχομαχία.
  13. Μάχη ἐπὶ ταῖς ναυσίν.
  14. Διὸς ἀπάτη.
  15. Παλίωξις παρὰ τῶν νεῶν.
  16. Πατρόκλεια
  17. Μενελάου ἀριστεία.
  18. Ὁπλοποιία.
  19. Μήνιδος ἀπόρρησις.
  20. Θεομαχία.
  21. Μάχη παραποτάμιος.
  22. Ἕκτορος ἀναίρεσις.
  23. Ἄθλα ἐπὶ Πατρόκλῳ.
  24. Ἕκτορος λύτρα.