Slezské báje a pověsti národní/Potrestaná děvečka: Porovnání verzí